موضوع دوره: کسب وکار

اطلاعات اجمالی دوره:

تعداد درس: 2 درس

زمان تقریبی برای مطالعه : 60 دقیقه

برنامه ریزی تجاری

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

یاد بگیرید چطور یک کسب و کار رو راه اندازی کنید و تو مسیر موفقیت قرارش بدید.

دوره های مشابه

فروش

1 درس

زمان مورد نیاز: 80 دقیقه
نکاتی رو در جهت دستیابی به اولین فروش یا افزایش میزان فروش…
شروع دوره
فهرست