تجربه مشتری

یاد بگیرید چطور به کاربران برای استفاده بیشتر از وب سایت، فروشگاه موبایلی، برنامه ها و موارد دیگه کمک کنید.

سرفصل

برندسازی

تعداد درس

6

اسکرول به بالا