مدیریت کارکنان

یاد بگیرید که چطوری یه تیم رو از طریق ارتباطات، مربیگری و موارددد دیگه هدایت کنید.

سرفصل

کسب و کار

تعداد درس

7

اسکرول به بالا